O násMilan:
- hlavný šofér
- navigátor
- druhý fotografMaťa:
- hlavný sprievodca
- plánovač
- dokumentarista
- hlavný fotograf